Diensten

Mediation For You is gespecialiseerd in de volgende beroepsvelden en onderwerpen.

Business Mediation

Mediation For You begeleidt u bij zakelijke geschillen over uiteenlopende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan problemen in de klant/leverancier-relatie, interpretatieverschillen over de strekking van een contract, problemen tijdens de uitvoering van een contract (planning/levering/betalingskwesties) en ontevreden klanten.

Mediation is gericht op belangen en toekomst in plaats van de juridisering van een conflict. Anders dan bij een rechtszaak is er geen derde die over uw zaak beslist en u bent geen griffierechten verschuldigd. Mediation For You helpt u om snel tot duurzame en acceptabele oplossingen te komen. Daarmee is mediation een (kosten)effectief en voorspelbaar traject. Dit kan vooral voor ondernemingen bij complexe verhoudingen een doorslaggevende reden zijn om voor mediation te kiezen. Naast commerciële en financiële belangen wordt veel waarde gehecht aan behoud van een positief imago en goede relaties met de stakeholders.

Gezondheidszorg

Mediation For You is gespecialiseerd in het begeleiden van conflicten binnen het domein van de gezondheidszorg. De gezondheidszorg is een complex terrein met vele stakeholders die uiteenlopende belangen kunnen hebben. Ziekenhuizen zijn private ondernemingen die opereren binnen een politiek-maatschappelijke omgeving.

Een greep uit de kwesties die met professionele begeleiding van Mediation For You opgelost kunnen worden:

  • Maatschapsconflicten
  • Contractuele geschillen over de zorginkoop (ook pre-contractuele geschillen)
  • Klachtenprocedures ingesteld door patienten
  • Toelatingsovereenkomsten
  • Arbeidsovereenkomsten
  • Samenwerkingsproblemen (zowel interne en externe stakeholders)

Overheid

Mediation bij conflicten tussen de overheid en burgers of ondernemers is in opkomst. Mediation For You heeft oog voor deze bijzondere verhouding die gekenmerkt wordt door machtsverschillen en een dominante rol van wet- en regelgeving. Mediation For You kan bijvoorbeeld worden ingezet bij zwaar geëscaleerde conflicten die niet meer intern kunnen worden opgelost of na verwijzing door een bezwaarschriftencommissie van een gemeente.